Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Inwestowania SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji szkolenia a także dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Szkołę Inwestowania w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz w zakresie działań marketingowych usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia udział w szkoleniu. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

 

Dane kontaktowe administratora danych:

Szkoła Inwestowania SA; serwis@szkolainwestowania.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

szkolainwestowania@inspektor-danych.info